Loading...
jij en stress
Jij en stress
jij en stress
Bedrijf en stress
jij en stress
Online consult
jij en stress
Stressmeter

Het verschil tussen positieve en negatieve stress

Stress brengt je in staat van paraatheid. Je polsslag versnelt, je spieren spannen zich en je ademhaling wordt sneller en dieper. Het is de spanning die je voelt voor een examen, een optreden of een moeilijke klus. Stress bevordert je concentratie en zorgt ervoor dat je extra alert reageert. Zodra de klus of de gebeurtenis voorbij is, gaat de spanning vanzelf weg. Deze ‘stress’ hoort bij het leven en is gezond.

Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een te hoge werkdruk, een verstoorde arbeidsverhouding, spanningen in je gezin door ziekte of ruzie, opgekropte angsten, onbevredigde verlangens… ongemerkt kunnen er veel ‘stressoren’ de overhand nemen in je leven. Als je er verkeerd mee omgaat, raak je overbelast of uitgeput. In het ergste geval leidt dat overspannenheid of een burn-out. Het is daarom belangrijk de stressklachten tijdig te (h)erkennen.

Cees Schuurmans Stress- en arbeidscounseling / coaching helpt zowel organisaties als particulieren bij het bestrijden van stress.

“Als stress het overneemt, verliest iedereen”