Verminder stress voor particulieren

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming (Wikipedia). Een depressie kan zich in meerdere zwaartes manifesteren: licht, matig of ernstig. Stress kan tot een depressie leiden maar er zijn meer oorzaken. Denk aan verdriet, verlies, ontslag etc. Als de depressie tot destructieve gedachten leidt of te vaak terugkomt, schakel dan meteen professionele hulp in. De begeleiding die Cees Schuurmans biedt, is gericht op de positieve hervorming van jouw gedachten. De counselor zet mensen met een beginnende of lichte depressie aan tot nieuw gedrag en nieuwe denkpatronen. Indien er sprake is van psychologische of neurologische oorzaak met een zware depressie als gevolg, is het raadzaam om samen met de huisarts, psycholoog en/of andere specialist een behandelplan op te stellen. Klik hier voor advies (klik hier).

CONTACT