Verminder stress helpt bedrijven

Management coaching

Meer dan 70% van het arbeidsverzuim heeft te maken met stress en is niet medisch somatisch aantoonbaar. Stress kan daarom een grote kostenpost zijn voor uw bedrijf. Cees Schuurmans helpt u bij de reductie van die kostenpost en maakt hierbij gebruik van verschillende methodieken zoals RET (Rationele Effectiviteits Training), NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), rollenspellen, gedragstraining en oplossingsgericht werken, communiceren en vergaderen.
De trainingen zijn altijd in collectief verband en kunnen zich aanvullend richten op thema’s als teambuilding, samenwerking, mentale en fysieke weerbaarheid of omgaan met agressie. In alle gevallen wordt de training op uw leest geschoeid. (Collectieve) stress training kan tot volgende resultaten leiden:
• minder stress binnen het team;
• onderkennen teamstress met oorzaken en gevolgen;
• herkennen en voorkomen stress;
• adequate en constructieve communicatie over stress en de teamprestatie;
• creëren collectief en intrinsiek gedragen motivatie en teamwaarde;
• verbeterde onderlinge communicatievaardigheden;
• verbeterde teamspirit, verbeterde teamprestatie
• verbeterd werkplezier
• verbeterde weerbaarheid

CONTACT