Missie, visie en passie

“Prestatiedruk, materialisering en individualisering van onze maatschappij hebben ervoor gezorgd dat we steeds meer zijn gaan vervreemden van onszelf. We vervullen taken ook al zijn we er niet voor geschikt en we concluderen ook al hebben we niet goed rond gekeken.” Deze quote typeert Cees Schuurmans. Hij constateert dat stress en andere klachten vaak ontstaan uit zelfvervreemding. Een dier blijft zichzelf stelt Cees: “De poes zal nooit stress krijgen van haar pogingen om te blaffen, ze zal het niet proberen.”

Uiteraard zijn er meer stressoren in het leven en kan niemand voorzien welke invloed een bepaalde gebeurtenis op iemand kan hebben. Maar met meer zelfvertrouwen en zelfliefde heb je meer te geven aan je omgeving en aan jezelf. Je krijgt er vanzelf van alles voor terug. Dit geldt voor je gezin, je werk, je heel sociale omgeving. Het harmoniemodel is erop gebaseerd.
Bij alle trajecten die Cees Schuurmans met een organisatie of een persoon doorloopt, is hij erop uit perspectief te creëren. Perspectief geeft richting en houvast. De counselor kent de oorzaken en gevolgen van stress en stelt alles in het werk om de geëscaleerde toestand om te buigen in een schakelmoment; de omschakeling naar een toestand waarin zowel individu als organisatie beter gaan functioneren. Het (her)ontdekken van liefde in jezelf is dus een belangrijke boodschap die Cees wil meegeven aan zijn cliënten.

Liefde en ikzelf…….
Liefde voor jezelf is in deze tijd vaak moeilijk te vinden. Prestatiedruk, materialisering en individualisering van onze maatschappij hebben ervoor gezorgd dat we steeds meer zijn gaan vervreemden van onszelf. Steeds meer horen we de vraag:” Wie ben ik eigenlijk en wat is mijn rol in deze maatschappij?” Het zichzelf kunnen handhaven in deze maatschappij heeft geleid tot heel veel overtuigingen en conclusies en zijn verworden tot impliciete oordelen, conclusies en overtuigingen over onszelf en de ander. “Wie willen we zijn”, “wie moeten we zijn…..om te kunnen bestaan. Het loslaten van belemmerende en blokkerende oordelen, conclusies en overtuigingen die je hebt over wie je bent maken je weer vrij. Evenals diezelfde oordelen, conclusies en overtuigingen die je hebt ontwikkeld over jouw plaats en positie in je arbeidzame leven, in je gezins- of relationele leven en in je bredere sociale leven. “Wie ben ik eigenlijk?”

Liefde
Liefde is een emotie, een gevoel, een daad, een gemoedstoestand van pure goedheid. Dit houdt in een positieve evaluatie van jezelf en de wereld waarin je leeft.
Liefde is, in dit verband, de mogelijkheid om voor jezelf de volledige, onvoorwaardelijke ruimte en vrijheid te kunnen scheppen jezelf te kunnen zijn. Liefde is dus een daad van vertrouwen, jezelf toevertrouwen van liefde….

Ikzelf
Ik ben geboren met alleen maar “het goede” in me. Ik ben dus, net als ieder ander van ons, geboren met een aangeboren en allesomvattende bron van goed en liefde in me. Door mijn omgeving, jeugd, opvoeding en cultuur kan “het slechte” in mij worden gebracht. Met “het slechte” bedoel ik hier: alles wat mij heeft doen afwijken van de liefde in mijzelf. Denk hierbij aan: onveilige jeugd en opvoeding, niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van mezelf en die van anderen, (traumatische) ervaringen uit mijn jeugd, opvoeding en uit mijn verdere leven, conflicterende waarden en normen.
Mezelf bang maken of ongelukkig voelen met negatieve gedachten, mezelf niet aardig vinden of denken dat ik niet goed genoeg ben helpen me niet verder. Als ik angstig, boos, kwaad, verdrietig of depressieve gevoelens hebt, mezelf straf als ik iets niet goed doe in mijn of jouw ogen, dan sta ik mezelf niet toe om te zijn wie ik werkelijk van binnen ben… een liefdevol persoon. Dit alles leidt tot stress bij mezelf….

CONTACT