Referenties

Met de ondersteuning van Cees beschik ik nu over een logische handleiding voor de komende tijd!

Beste Cees,
Graag wil de ervaring delen, zoals ik die heb ervaren. Met oprechte dank!!
Tijdens een periode van terugval na een diepe burn-out, heb ik op aanraden van mijn lieve vrouw en na overleg met mijn werkgever gevraagd om gecoacht te kunnen worden tijdens het re-integratie-proces. Binnen een paar dagen nam Cees contact met me op om zijn hulp aan te bieden. Na overleg met een bijzonder goede bedrijfsarts ( ze zijn er !!) heeft Cees me gedurende een half jaar op sleeptouw genomen. Periodieke, soms best diepgaande, gesprekken met op het lijf geschreven opdrachten, hebben mij voor een heldere spiegel gezet.
Mijn (ons) doel: Het terugvinden van mijn ‘oude ik’, die vol energie, een vrolijk, nuttig en aangenaam leven lijdt.
Vanaf dag één hadden Cees en ik een goede klik en stap voor stap ging ik vooruit. Hij heeft mij geleerd om beter naar mijzelf te kijken, mijzelf meer centraal te stellen en mij te laten inzien dat ik mijn beschikbare energie het best aan mijzelf (en gezin directe omgeving) kan besteden. Voldoende dagelijkse ontspanning door beweging, wat Cees betreft hardlopen, hebben bijgedragen en dragen nog steeds bij aan het ontstressen en ontladen.
Al snel verbeterde mijn nachtrust en voelde ik mijn krachten weer terugkomen.
Ik kan er een lang verhaal van maken, maar het half jaar met Cees heeft ervoor gezorgd dat de ‘oude ik’ weer terug is. Een “ik” die veel te veel van zichzelf gevergd had, die ‘nee zeggen’ lastig vond en die misschien wel veel te gemakkelijk klaar stond voor collega’ s en anderen. Deze “ik” denkt tegenwoordig eerst even na voordat ie ja zegt of zich voor een karretje laat spannen. Deze “ik” kijkt ook eerst even of ie er zelf wat mee opschiet door meteen “ja” te zeggen. Het klinkt egoïstisch, maar door meer voor mijzelf te kiezen en selectief te zijn wat en met wie, of voor wie ik iets doe, geeft mij een goed gevoel. Sterker nog: andere dingen blijken dan veel leuker en mij meer waard te zijn dan dat te doen wat anderen op jouw bordje kwijt willen. Mijn oogkleppen zijn afgegaan en de wereld ziet er ineens veel leuker uit dan tijdens die sombere burn-out periode.
Kortom: met de ondersteuning van Cees beschik ik nu over een, best logische, handleiding voor de komende tijd. Het is nu een kwestie van vasthouden en niet terugvallen in ‘ oude patronen ‘. Om dit laatste te voorkomen heb ik schat van vrouw, die mij af en toe de weg wijst.

Cees: Bedankt!!
P.

Contact

Cees heeft mij weer in balans gebracht.

Na mijn werkgerelateerde overspannenheid en een veel te korte herstelperiode die ik mijzelf had opgelegd, werd ik via de Arbo arts doorverwezen naar Cees. Cees hield mij een spiegel voor door te laten begrijpen dat ik zo niet door kon gaan. Vanaf het eerste moment was de rode draad het bewust maken van de onbalans waar ik mijzelf langere tijd in vastgezet had. Extreem plichtsbesef in combinatie met de enorme behoefte aan waardering waren hier de sleutelwoorden. Cees heeft mij laten beseffen dat ik op deze manier steeds meer van mijzelf vervreemdde doordat mijn eigen wil compleet ondergesneeuwd werd ten dienste van mijn werk. Dit veroorzaakte heel veel stress welke ik langere tijd had weggedrukt, met alle lichamelijke klachten vandien. Stukje bij beetje heeft hij op een zeer vriendelijke en geduldige wijze een verandering in dit proces teweeg gebracht. Ik ben daarbij door een diep dal gegaan maar met behulp van Cees ben ik hier mentaal heel sterk uitgekomen. Op ieder moment van terugval kon ik een beroep op hem doen om weer dat zetje in de goede richting te krijgen. Zijn werkwijze om vragen te stellen en zelf de antwoorden hierop te laten geven is zeer waardevol gebleken. Op deze manier wordt niet een andere manier van denken opgelegd maar kom je zelf tot nieuwe inzichten. Hier heb ik nog dagelijks profijt van. Deze werkwijze heeft er ook toe geleid dat ik nu heel goed weet wat ik wil en dat ik ook heel duidelijk mijn grenzen aan durf te geven. Met andere woorden : mijn eigen ik heeft eerste prioriteit en dat is een langere tijd wel anders geweest. Met recht durf ik toe te geven dat Cees mijn ogen heeft geopend voor positief denken en het vinden van niet altijd voor de hand liggende maar wel werkbare oplossingen. Mijn leven is nu weer in balans gekomen en dat was zonder de hulp van Cees niet gelukt. Ik ben hem daar dankbaar voor. Ondanks dat ik nog dagelijks tegen uitdagingen aan loop, kan ik de problemen het hoofd bieden met behulp van de technieken die ik in het coachingstraject heb geleerd.

S.

Contact

Ik kreeg weer rust en richting.

Beste lezer,
Proberen is leren…. Cees bracht niet alleen meer richting; hij bracht rust door middel van heldere, oprechte, gegronde analyses en oplossingsrichtingen”
Mijn naam is Michael, ik ben 23 jaar oud en middels dit bericht wil ik aan u kenbaar maken hoe Cees mij heeft geholpen dit afgelopen jaar. Dat doe ik omdat ik met een aantal persoonlijke vraagstukken zat waar ikzelf niet alleen uitkwam en de counseling met Cees mij hierin heeft bijgestaan. U kunt dit bericht beschouwen als een teken van dank aan hem. Ik ben er van overtuigd dat hij u ook kan helpen. Een paar jaar geleden (2011/2012), nadat ik de conclusie moest trekken dat enkel hulp van mijn ouders niet voldeed, kwam ik bij Cees terecht. In het midden van verschillende persoonlijke vraagstukken vond mijn eerste gesprek met Cees plaats. Hij wist direct een logisch stappenplan op te zetten om mijn persoonlijke vraagstukken van emotionele, persoonlijke en intellectuele aard, tot heldere en oplosbare problemen te reduceren. Allereerst zat ik op emotioneel gebied vast. Ik voelde mij nogal opgesloten in het kleine dorp waar ik vandaan kom. Echter was ik voornemens om naar de grote stad te verhuizen vanwege mijn nieuwe aankomende studie. Geprojecteerde gevoelens van onzekerheid en een mogelijke toekomstige eenzaamheid blokkeerde mij in het maken van een keuze. Cees hielp mij hierin besluitvaardig te zijn en naar mijn eigen kern te luisteren. Op persoonlijk vlak zat mij, ten tweede, het volgende dwars. De reeds lange maar fijne relatie die ik met mijn ex-vriendin had begon te wankelen. Ik wist niet wat ik er mee aan moest. Cees bracht mij perspectief door mij systematisch dieptevragen te stellen omtrent mijn positie in deze relatie en hielp mij naar een besluit. Tot slot, zat het volgende mij dwars op intellectueel gebied. In de voorgenoemde periode maakte ik ook de overstap van het HBO naar WO onderwijs. Bijvoorbaat projecteerde ik al incompetentie en onkunde op mijzelf wat mijn zelfbeeld aantastte. Durf ik het wel aan? Beschik ik wel over de mentale capaciteiten? Eigenlijk was het antwoord heel simpel: “proberen is leren”. Dit adagium van Cees zal mij voor de rest van mijn leven assisteren”.

Contact