verminder stress bedrijf

Bedrijven

Negatieve stress bij uw werknemers kan tot kwalijke gevolgen leiden: ineffectiviteit, fouten en ziekmeldingen bijvoorbeeld. Veel van die gevolgen kunt u vermijden door de stress-oorzaken grondig aan te pakken. Stress kan individueel worden bestreden en in teamverband. Dat is geheel van de specifieke situatie afhankelijk. Soms is een interventietechniek nodig die zich richt op cognitieve gedragsaanpassing, in andere gevallen volstaat het aanpassen van de werkomstandigheden. Ook de keuze counseling en/of coaching en/of training kan pas worden bepaald als uw situatie nader is onderzocht. De stress-specialist leidt uw werknemers naar een gezonde situatie in persoonlijk en professioneel opzicht. Hij spoort stressoren en andere belemmerende factoren op en zet een gespreks- en oefeningentraject in om tot inzicht en begrip van de situatie te komen. Vervolgens stelt hij in nauw overleg met u een plan van aanpak op om de stress effectief te bestrijden. De uitvoering van het plan kan meerdere vormen hebben maar in alle gevallen houdt hij ruggespraak met u en komt zijn eigen managementervaring goed van pas. Indien aanpalende thema’s actueel worden zoals ziekteverzuimbegeleiding, reïntegratie of conflictbeheersing, kan de expert u ook direct met raad en daad bijstaan. De samenwerking met Cees Schuurmans wordt vooraf vastgelegd in een contract dat is gebaseerd op ureninschattingen. Indien er afwijkingen optreden, worden de (financiële) gevolgen hiervan u eerst voorgelegd ter goedkeuring. Stapsgewijs ziet het traject er als volgt uit:

1 Inventariseren van individuele en collectieve klachten;

2 Formuleren individuele en collectieve doelen;

3 Definiëren en begrijpen gedrag, reacties en oorzaken;

4 Plan van aanpak (individueel en/of collectief);

5 Uitvoering, begeleiding en implementatie beoogde veranderingen;

6 Nazorg, bewaking en feedback.

CONTACT