Verminder stress voor particulieren

Burn out en overspannenheid

Overspannenheid

Een burn-out en een depressie worden vaak vooraf gegaan door overspannenheid. Ook deze gemoedstoestand ontstaat als iemand te lang gespannen is geweest zonder voldoende rust te nemen. Als je op korte termijn te veel emoties te verwerken krijgt, kan dat ook tot overspanning leiden. Het kan soms kwalijke lichamelijke gevolgen hebben zoals een te hoge adrenalinespiegel, te hoge bloeddruk en hartkloppingen. Onverklaarbare spier- of hoofdpijn komen ook vaak voor. De mentale utingen kunnen irritatie en agressie zijn, maar ook rusteloosheid, emotionele vervlakking en een verlies van interesse en motivatie. Een medische en/of psychologische hulptraject is dan nodig om je weer op het juiste spoor te krijgen. Cees Schuurmans helpt je bij het heroverwegen van je gedachten en gedrag zodat je de zaken weer kunt bekijken zoals ze in werkelijkheid zijn. Soms kan dat leiden tot een stevige confrontatie met jezelf. Ververs je gedachten, ga voor een consult (klik hier).

Burn-out

Als je jezelf te lang hebt blootgesteld aan stress, ligt een ‘burn-out’ op de loer. Dan wordt je overweldigd door het gevoel letterlijk ‘opgebrand’ te zijn. Je bent uitgeput, cynisch en hebt al je zelfvertrouwen verloren. Gemiddeld heeft 15% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out-verschijnselen. Een chronisch teveel aan stress (te hard werken bijvoorbeeld) in combinatie met een tekort aan herstel, rust of ontspanning is vaak de oorzaak. Uiteraard zijn er meer factoren die een rol kunnen spelen. Er zijn sowieso stress-gevoelige beroepsgroepen en er zijn neurologische kenmerken die invloed kunnen hebben. De een is er simpelweg gevoeliger voor dan de ander. Benieuwd of jij tegen een burn-out aanzit? Doe (klik hier) hier een test. Cees Schuurmans laat je inzien dat het elastiek niet altijd gespannen kan staan want dan raakt de rek eruit. Hij ontleedt jouw situatie waarin de stress is geëscaleerd. Samen met hem bouw je je zelfvertrouwen weer op en creeër je een nieuwe (energie)balans tussen de belangrijke zaken in jouw leven. Hij laat je zien hoe je voortaan kunt omgaan met stressoren. Dat betekent vaak een andere benadering van privè en werk en aanpassingen in je werkelijke – en je belevingswereld (je gedachten). Bestrijd je burn-out, bel meteen 06 53 99 67 76 of klik hier.

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming (Wikipedia). Een depressie kan zich in meerdere zwaartes manifesteren: licht, matig of ernstig. Stress kan tot een depressie leiden maar er zijn meer oorzaken. Denk aan verdriet, verlies, ontslag etc. Als de depressie tot destructieve gedachten leidt of te vaak terugkomt, schakel dan meteen professionele hulp in. De begeleiding die Cees Schuurmans biedt, is gericht op de positieve hervorming van jouw gedachten. De counselor zet mensen met een beginnende of lichte depressie aan tot nieuw gedrag en nieuwe denkpatronen. Indien er sprake is van psychologische of neurologische oorzaak met een zware depressie als gevolg, is het raadzaam om samen met de huisarts, psycholoog en/of andere specialist een behandelplan op te stellen. Klik hier voor advies (klik hier).

Werk en verzuim

Stress die leidt tot klachten, tot overspannenheid, tot burn-out of tot depressie is al te lang veronachtzaamd. De boog heeft dan al te lang gespannen gestaan en een verkeerd, ineffectief gedachten- en gedragspatroon heeft dan al de overhand gekregen. Vroeg of laat meld je je ziek en merken je werkgever, je opdrachtgever en je collega’s ook de gevolgen van jouw onverwerkte stress. Als er geen verbetering optreedt, ga je een traject in dat loopt langs UWV, (bedrijfs)artsen en -psychologen, ambtenaren, reïntegratie en mogelijk ontslag. Cees Schuurmans staat je dan in alle gevallen terzijde. Hij kent het traject, de verplichtingen en de (on)mogelijkheden die het ziekteverzuim met zich meebrengen. Zo wenselijk treedt hij op als woordvoerder en belangenbehartiger. Heb jij behoefte aan dat maatje in moeilijke tijden? Klik hier.

CONTACT