Bedrijven Quick Scan

Bedrijven Quick Scan

Een Quick Scan is een efficiënt middel waarmee u snel inzicht krijgt in de mate waarin stress uw organisatie, en vooral uw mensen beïnvloedt. Positieve stress, die extra spanning om goed te presteren, is positief en leidt tot extra alertheid en goede resultaten. Negatieve stress kan uw bedrijf echter schaden. Als stress uw mensen belemmert en de onderlinge verhoudingen verslechtert, presteert uw team of uw bedrijf slechter.
Cees Schuurmans bezoekt uw organisatie (± 2 uur) en spreekt met u en een aantal werknemers en beoordeelt de omstandigheden. Hij verwerkt zijn bevindingen en aanbevelingen in een bondig rapport.

Vormt een scan aanleiding voor u om een anti-stress-traject op te starten, dan worden eerst de (financiële) mogelijkheden en wensen met u besproken en wordt de overeenkomst contractueel vastgelegd. Wilt u voor uw organisatie een Quick Scan organiseren, neem dan contact op met Cees Schuurmans via cees@verminderstress.nl.