Verminder stress helpt bedrijven

Carrière coaching

Cees biedt u begeleiding bij het ontdekken van nieuw perspectief in uw loopbaan.

Bij loopbaancoaching bezint u zich op uw carrière zonder dat dat altijd betekent dat u ontslag wilt nemen bij uw huidige werkgever of met ontslag bedreigd wordt (outplacement). Werk is een belangrijk onderdeel van uw leven. Maar werk is niet altijd prettig. Misschien hebt u een hekel aan de werkzaamheden zelf of staat het bedrijf u tegen. Of u komt niet vooruit terwijl u dat wel wilt en kunt. Wellicht had u zich uw loopbaan wel heel anders voorgesteld. Of de werkdruk kan zo hoog zijn dat u overspannen raakt. Ander ‘problemen’ die u steeds meer kunt ervaren zijn bijvoorbeeld de werkdruk niet aankunnen, of geen grenzen kunnen stellen tot het continu in de clinch liggen met uw manager. Wij helpen u hierbij deze voor u problematische situaties te vertalen naar een leerdoel.

Belangrijk hierbij is het verkrijgen van (nieuwe) inzichten, zoals:

 – Inzicht in wat u motiveert en energie geeft, maar ook wat u demotiveert;

 – Inzicht in sterke en zwakke kanten;

 – Inzicht in functionele- en disfunctionele werkhoudingen;

 – Inzicht in drijfveren, verlangens, vaardigheden en/ of talenten;

 – Antwoord op de vraag: “Waarvoor ben ik in de wieg gelegd”?

Loopbaanvraagstukken zijn ingrijpende processen in iemands leven. Vaak, en eerder meestal, gaat dit gepaard met de nodige stress. Deze komt dan in zijn meest nadrukkelijke vorm tot uiting. Juist in het proces van zelfanalyse. Wellicht heeft u, zonder dat u zich daar helemaal bewust van was, bepaalde patronen in denken, voelen en gedrag ontwikkeld. Deze patronen kunnen u belemmerd hebben in het bereiken van uw doel(en). Ons bureau biedt u hierbij intensieve, professionele- en resultaatgerichte hulp. Onze integratieve- en eclectische benadering is primair gebaseerd op een cliëntgerichte (cliënt-based) werkwijze. Hierbij staat U centraal en wij, als coaches, luisteren actief naar u. Hierbij zullen wij non-directief zijn, met andere woorden: wij zullen u geen richting opdringen.  Het traject draait helemaal om u en uw eigen potentieel. Wij zullen u de “tools” aanreiken om deze zelf te ontdekken en gebruiken.

U bent gebaat bij een traject waarbij u een effectief resultaat kunt behalen. U bent vanzelfsprekend  intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen en samen zullen wij met u een helder leerdoel stellen. U  wilt per slot uw ambities realiseren. Hierbij ondersteunen wij u en staat u centraal want uiteindelijk bent u degene die weet wat goed is voor uzelf.

Wij gaan fasegewijs te werk:

Fase 1: Inventarisatie van uw huidige situatie en Wie ben ik? (Zelf) Analyse): hoe heb ik met tot nu toe ontwikkeld en wat was daarbij voor mij belangrijk?

Fase 2: Wat kan ik? Hieronder vallen opleiding en diploma’s, maar ook uw ervaring, werkverleden, persoonlijkheid, sterke en zwakke eigenschappen. Zijn er kennislacunes? Zo ja, is het een optie tijd en geld te investeren in bij- of omscholing. Wat wil ik? Ongeveer hetzelfde werk als in uw laatste baan, wilt u juist iets heel nieuws of weet u dat nog niet? Of wellicht verder als zelfstandig ondernemer (ZZP’er)? De meeste mensen ambiëren nog altijd een vaste baan als werknemer, maar een toenemend aantal mensen overweegt het te proberen als zzp’er, al dan niet omdat de vaste banen er niet zijn. Dan kunnen wij u ondersteunen bij het schrijven van een businessplan en bij het verkrijgen van toestemming van het UWV om tijdelijk met geheel of gedeeltelijk behoud van de WW-uitkering te mogen ondernemen.

Fase 3: Testen en onderzoeken/(zoek) profiel

Wij hebben de beschikking over talloze testen om te helpen bepalen wat u wilt en kunt. Het bekendst is de beroepskeuzetest. Zo’n test kan nuttig zijn voor u als u niet zeker weet of u wel in de juiste sector werkt of het beroep hebt dat goed bij u past. Of u wilt meer inzoomen op bepaalde aspecten van het werk, zoals competenties. Bij een competentietest wordt gekeken naar uw sterke en zwakke punten in uw persoonlijkheid. Kunt u goed luisteren of is dat geen sterk punt? Neemt u vaak het initiatief of heeft u liever dat anderen het voortouw nemen? Of u wilt onderzoeken waar uw kwaliteiten, vaardigheden, behoeften of wensen liggen. Of in welke werkomgeving voel ik mij het beste thuis? In wat voor soort bedrijfs- en werkcultuur voelt u zich thuis? Hoe denkt u over zaken als ruimte voor eigen creativiteit, de hoogte van het inkomen, de mate waarin individuele prestaties beloond worden, balans tussen werk en privé, status, en afwisseling in het werk?

Als wij op alle bovenstaande vragen een antwoord hebben gegeven, kunnen wij voor u uw persoonlijke (zoek) profiel opstellen. Hiermee kunnen we naar de volgende fase.

Fase 4: Arbeidsmarkt (kansen) analyse (optioneel)

Hoe is de arbeidsmarkt? Hoe is de situatie op de arbeidsmarkt voor uw specifieke kennis en ervaring? Heerst er schaarste of zijn er juist weinig banen? Als dat laatste het geval is, zijn er dan misschien aanpalende markten of vakgebieden waar de marktsituatie gunstiger is?

Fase 5: Sollicitatievaardigheden (optioneel)

Heeft u recente ervaring met solliciteren of heeft u voor het laatst gesolliciteerd met een handgeschreven brief? Hoe profileert u zich het best op social media? Niet alle social media zijn voor iedereen even nuttig, maar een LinkedIn-profiel is absoluut noodzakelijk. Hierbij kunnen wij u trainen en coachen.

Fase 6: Jobhunting (optioneel)

Als wij samen met een beeld hebben geschetst van uw kansen op de arbeidsmarkt, is het tijd om te gaan zoeken. Hierbij kunnen wij u eveneens trainen en coachen en kunnen wij u actief ondersteunen bij uw zoektocht naar passende vacatures. Dit heet jobhunting.

Fase 7 Plaatsing en Nazorg (optioneel)

Als laatste fase in uw traject bieden wij u ondersteuning in het proces van het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst en alle vragen die dit bij u kan oproepen. Ook zullen wij u nog een periode blijven volgen nadat u bent gestart in uw nieuwe functie!

CONTACT