Stressmeter

Speelt stress jou parten? Functioneer jij optimaal, op je werk of in je privéleven? Vul de stressmeter in en je krijgt een indruk van jouw stressniveau. Kies bij elke vraag het aantal sterren dat de mate aangeeft waarin jij je herkent. Als je deze stressmeter gebruikt zijn alle vragen verplicht om een volledig beeld te krijgen van jouw stressniveau.

1 = NOOIT/NAUWELIJKS (het bevraagde onderwerp is NOOIT/NAUWELIJKS relevant)
2 = WEINIG/SOMS (het bevraagde onderwerp is WEINIG/SOMS relevant)
3 = NORMAAL/GEMIDDELD (het bevraagde onderwerp is NORMAAL/GEMIDDELD relevant)
4 = ALTIJD/MEESTAL (het bevraagde onderwerp is ALTIJD/MEESTAL relevant)
5 = REGELMATIG/VAAK (het bevraagde onderwerp is REGELMATIG/VAAK relevant)
[caldera_form id="CF5b640fd29ea7d"]