Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website die je thans bekijkt. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. De informatie op deze website is door Cees Schuurmans met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Cees Schuurmans aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud. Cees Schuurmans is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De getoonde informatie mag niet op publiekelijk toegankelijke plaatsen openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder vooraf verkregen toestemming van Cees Schuurmans.