Stress Analysis

Met een Stress Analysis verkrijgt u een grondig inzicht in de mate waarin stress uw bedrijf beïnvloedt. Beschouw de analyse als een strategisch beleidsmiddel waarmee u de output van uw bedrijf op peil kunt brengen en houden.
Cees bezoekt uw organisatie (± 5 uur) voor enkele individuele - en groepssessies. Hij beschouwt de organisatie(-structuur), beoordeelt de omstandigheden en verwerkt zijn bevindingen in een uitgebreide stressanalyse van uw bedrijf.
Vormt een rapport aanleiding voor u om een anti-stress-traject op te starten, dan worden eerst de (financiële) mogelijkheden en wensen met u besproken en wordt de overeenkomst contractueel vastgelegd.

AANVRAGEN