Schoolproblemen

Stress is niet leeftijdsgebonden. Een kind kan ook onder stress gebukt gaan op school. Zeker als daar andere stressoren bijkomen als een scheiding van de ouders, een overlijden of andere ingrijpende gebeurtenissen zoals ‘pesten’. De lat kan te hoog liggen voor het kind (of juist te laag) qua studieniveau, qua tempo of qua zelforganisatie. Het is in alle gevallen van belang dat het kind ontspant! Dat is voor ieder mens noodzakelijk en zeker voor een opgroeiend kind. Het is belangrijk dat de stress wordt begrepen en adequaat wordt aangepakt, zonodig met aanvullende hulp van andere specialisten. Cees Schuurmans helpt je om snel en doeltreffend de situatie te analyseren en een plan van aanpak op te stellen. Klik hier voor meer informatie.