Cees heeft mij weer in balans gebracht.

Na mijn werkgerelateerde overspannenheid en een veel te korte herstelperiode die ik mijzelf had opgelegd, werd ik via de Arbo arts doorverwezen naar Cees. Cees hield mij een spiegel voor door te laten begrijpen dat ik zo niet door kon gaan. Vanaf het eerste moment was de rode draad het bewust maken van de onbalans waar ik mijzelf langere tijd in vastgezet had. Extreem plichtsbesef in combinatie met de enorme behoefte aan waardering waren hier de sleutelwoorden. Cees heeft mij laten beseffen dat ik op deze manier steeds meer van mijzelf vervreemdde doordat mijn eigen wil compleet ondergesneeuwd werd ten dienste van mijn werk. Dit veroorzaakte heel veel stress welke ik langere tijd had weggedrukt, met alle lichamelijke klachten vandien. Stukje bij beetje heeft hij op een zeer vriendelijke en geduldige wijze een verandering in dit proces teweeg gebracht. Ik ben daarbij door een diep dal gegaan maar met behulp van Cees ben ik hier mentaal heel sterk uitgekomen. Op ieder moment van terugval kon ik een beroep op hem doen om weer dat zetje in de goede richting te krijgen. Zijn werkwijze om vragen te stellen en zelf de antwoorden hierop te laten geven is zeer waardevol gebleken. Op deze manier wordt niet een andere manier van denken opgelegd maar kom je zelf tot nieuwe inzichten. Hier heb ik nog dagelijks profijt van. Deze werkwijze heeft er ook toe geleid dat ik nu heel goed weet wat ik wil en dat ik ook heel duidelijk mijn grenzen aan durf te geven. Met andere woorden : mijn eigen ik heeft eerste prioriteit en dat is een langere tijd wel anders geweest. Met recht durf ik toe te geven dat Cees mijn ogen heeft geopend voor positief denken en het vinden van niet altijd voor de hand liggende maar wel werkbare oplossingen. Mijn leven is nu weer in balans gekomen en dat was zonder de hulp van Cees niet gelukt. Ik ben hem daar dankbaar voor. Ondanks dat ik nog dagelijks tegen uitdagingen aan loop, kan ik de problemen het hoofd bieden met behulp van de technieken die ik in het coachingstraject heb geleerd.

S.