Cees Schuurmans introduceert een nieuwe coachingsmethodiek!

SCSC-Coaching (Stressbased Cognitive Systemic Communicative Coaching)

Op basis van zijn jarenlange ervaring op het snijvlak van mens en arbeid en zijn ontwikkelde inzichten, introduceert Cees Schuurmans een nieuwe manier van coachen! Deze nieuwe coachingsmethodiek combineert de klassieke probleemgerichte en psychodynamische benaderingswijze met de meer eigentijdse cliëntgerichte en oplossingsgerichte benaderingswijze. In zijn nieuwe wijze van coaching gaat Cees niet uit van slechts één methode maar van een aantal methoden die hij naar gelang de specifieke aard van de hulpvraag en probleemstelling kan toespitsen op de karakterologische eigenheid van zijn cliënten. De nieuwe coachingsmethodiek is genaamd:

SCSC-Coaching (Stressbased Cognitive Systemic Communicative Coaching)

Kernelementen zijn:
- Introspectie (binnen- en buitenwereld);
- Integratief stressonderzoek (stressbased);
- Disfunctionaliteiten (denken, gedrag en voelen);
- Cognitief-systemisch (denken en oordelen, individu is onderdeel van een sociaal systeem);
- Ik-Zelf-Wij-communicatie;
- Learning-by-trial-and-error;