Gezin en relatie

In een gezin bestaat er vaak een wankel evenwicht tussen partnerrelatie, ouderschap, werk, school èn vrije tijd. Gaat er te veel aandacht naar het ene aspect, dan gaat er te weinig naar het andere. De spanningen die hiermee gepaard gaan, vinden hun weerslag op het hele gezin. Soms escaleert de situatie en zijn (zwijgende) ruzies, miscommunicatie, woede of juist afstomping het gevolg en houdt negatieve stress het hele gezin in zijn greep. De gezinscounseling van Cees Schuurmans heeft altijd een positieve insteek. Samen met hem leer je je eigen situatie te begrijpen. Cees reikt handvatten aan waarmee je je situatie kunt hervormen tot een harmonieuzer geheel met meer begrip en ruimte voor elkaar en de omstandigheden. Wil je weten hoe? Neem hier contact op.