Bedrijven

Een gezond arbeidsklimaat bestaat niet alleen uit fysieke elementen. Uiteraard, een comfortabele werkplek is lekker en met een airco op kantoor zweet je niet zo erg. In veel gevallen zijn ideale werkomstandigheden echter niet voldoende om de productiviteit en beleving van uw werknemers te stimuleren. Dan spelen er mentale kwesties van persoonlijke of collectieve aard. Vaak is ‘stress’ de boosdoener. Stress kan op veel manieren ontstaan. Het werk maar ook het privé leven kan ‘stressoren’ genereren waarmee uw werknemers (en uw bedrijf) te kampen krijgen.

Cees Schuurmans Stress - en Arbeidscounseling kan u helpen bij het reduceren van stress binnen uw bedrijf. Dat kan voor individuele gevallen maar ook in collectief verband, afhankelijk van de hulpvraag. De ultieme doelen van professionele stress begeleiding zijn in alle gevallen:
- het reduceren van ziekteverzuim binnen uw bedrijf;
- het motiveren van uw werknemers (en u);
- het bieden van persoonlijk perspectief.

    Herkennen
Een organisatie is een verzameling individuen met persoonlijke en collectieve taken. Het ene individu lijkt ongevoelig voor (werk)druk terwijl iemand anders zichzelf verliest bij een futiele kwestie. Weer anderen lijden onder privé-omstandigheden die hun functioneren beïnvloeden. Stressoren zijn vaak onbeheersbare en abstracte spelbedervers in uw organisatie. Om ze te bestrijden dient u ze tijdig te (h)erkennen, bespreekbaar te maken en voorts grondig aan te pakken.
Hou er rekening mee dat de mate waarin stress negatieve invloed heeft, afhankelijk is van de gevoeligheid ervoor. Het stressmodel in de footer onderaan deze website biedt inzicht daarbij. Als u het volgende herkent bij een of meerdere collega’s / werknemers, wordt het tijd om stappen te zetten:
•    verminderde productie
•    meer fouten, besluiteloosheid
•    minder motivatie
•    meer kortdurend verzuim
•    onderlinge spanningen en conflicten.

    Quick Scan of Stress Analysis
Weet u het niet zeker of stress uw bedrijf parten speelt? Twijfelt u aan de mate waarin stress uw organisatie negatief beïnvloed? Vraag dan om een Quick Scan of een Stress Analysis. Twee hulpmiddelen waarmee Cees snel en doeltreffend uw bedrijf analyseert op basis van kernpunten en sociale interacties.

    Erkennen
Erkenning is het begin van de oplossing. Dit universele gegeven geldt ook voor de bestrijding van stress.  Het ‘erkennen’ betreft ook u als werkgever / manager. Indien u zichzelf de vraag durft te stellen “Is mijn beleid of mijn aanpak wel effectief of ben ik bereid mijn bedrijf en mijn zienswijze aan te passen om tot een effectievere bedrijfsvoering te komen?” dan zit u beslist op de goede weg. Vervolgens moeten ook uw collega’s ervan doordrongen raken dat stress hun output verminderd èn dat er iets aan gedaan moet worden.

    Bespreken
Stress kan soms emotioneel geladen zijn. Denk aan oorzaken in de privésfeer zoals een scheiding of een overlijden. Toch is het individuele zowel als het collectieve begrip gediend bij het bespreken van de (probleem)situatie.  Bespreken leidt tot begrijpen, begrijpen leidt tot veranderen, veranderen leidt tot verbeteren.

    Aanpakken
Leidt het bespreken niet uiteindelijk tot verbetering of vindt u de materie te moeilijk om zonder hulp aan te pakken, dan kunt u uiteraard Cees Schuurmans inschakelen. Hier vindt u de manieren waarop hij u kan bijstaan in inefficiënte tijden van stress.